About the Artificial intelligence category

Trí tuệ nhân tạo là gì? Xu hướng phát triển và ứng dụng AI vào trong doanh nghiệp cùng các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng AI tại Việt Nam và Quốc tế.