About the Following category

Theo dõi ngay những cá nhân, cộng động nổi bật trong các lĩnh vực kinh doanh, quản trị, marketing…

Những việc bạn có thể làm:

  1. Theo dõi và đề xuất chỉnh sữa những cá nhân, cộng đồng được giới thiệu
  2. Giới thiệu về bản thân, lĩnh vực bạn đang hoạt động, chuyên môn và đóng góp của bạn cho cộng đồng (nếu có)
  3. Đề xuất một cá nhân, cộng đồng hữu ích với cộng đồng người dùng trên Business Lab

Updated on 20.03.2023