About the Growth hacking category

Chia sẻ và thảo luận về Tư duy - Kỹ thuật - Công cụ và các Casestudy triển khai Growth hacking thành công.

Danh mục growth hacking là một tập hợp các kỹ thuật và chiến lược để tăng tốc độ tăng trưởng và phát triển của một doanh nghiệp hoặc sản phẩm. Thay vì dựa vào các phương thức truyền thống như quảng cáo truyền thống hoặc tiếp thị đại trà, growth hacker tập trung vào việc tìm ra các cách tiếp cận mới và sáng tạo để thu hút khách hàng, tăng doanh số và xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Danh mục growth hacking bao gồm nhiều kỹ thuật khác nhau như: SEO, Email marketing, Social marketing, Phát triển sản phẩm, tối ưu hóa chuyển đổi và nhiều hơn nữa.

Với sự gia tăng của kinh doanh trực tuyến và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, growth hacking đang trở thành một phương pháp quan trọng để các doanh nghiệp đạt được sự thành công và tăng trưởng nhanh chóng.