About the luklak category

Luklak là một ứng dụng quản lý công việc thông minh, giúp bạn tạo, giao, làm và theo dõi các công việc một cách hiệu quả và tiện lợi. Với Luklak, bạn có thể:

  • Tạo cấu trúc trực quan các mảng việc và bộ phận trong doanh nghiệp, giúp mọi nhân sự dễ dàng phối hợp và làm việc cùng nhau.
  • Tùy biến các loại công việc, quy trình và dữ liệu theo nhu cầu của bạn, với đơn vị Issue là Universal Smart Object của Luklak.
  • Chat trao đổi trực tiếp với các đồng nghiệp và khách hàng trên cùng một nền tảng, không cần chuyển qua lại app khác. Bạn cũng có thể chuyển nội dung chat thành công việc khi cần.
  • Lập kế hoạch và báo cáo công việc một cách dễ dàng, với các tính năng như đường tắt, lịch sử, thống kê và biểu đồ.

Luklak là một giải pháp toàn diện cho việc quản lý công việc của bạn, giúp bạn tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất và tạo ra kết quả tốt nhất. Hãy trải nghiệm Luklak ngay hôm nay!

Luklak alignment framework
strategy - planning - execution alignment

Với 3 điểm mạnh mà bạn dễ dàng nhìn thấy và trở nên khác biệt với thị trường phần mềm doanh nghiệp hiện nay

  • Chat trong task, luklak hỗ trợ người dùng tới 3 cấp giao tiếp trong công việc (Chat cá nhân, kênh chat độc lập, Chat trực tiếp trong từng nhiệm vụ)
  • Workflow, với luklak người dùng sở hữu công cụ no-code/low-code mạnh mẽ giúp doanh nghiệp tuỳ biến quy trình phù hợp với từng nghiệp vụ, quy định trường dữ liệu và tự động xử lý công việc
  • Newfeed là không gian cập nhập dòng chảy giao tiếp, công việc của doanh nghiệp tại 1 màn hình.