About the Make.com category

Make là 1 giải pháp low-code giúp bạn dễ dàng kết nối hàng trăm ứng dụng thành 1 quy trình xử lý tự động chỉ bằng cách kéo thả các module có sẵn.