About the Mautic category

Mautic là một mã nguồn mở được cộng đồng Marketer biết đến là phần mềm tự động hoá hoạt động tiếp thị miễn phí và dễ dàng cài đặt và sử dụng. Với mautic bạn có thể tạo và quản lý các chiến dịch tiếp thị của doanh nghiệp cũng như gắn thẻ người dùng để thực hiện tiếp thị lại 1 cách hiệu quả.

Là một mã nguồn mở Mautic được xây dựng và đóng góp của người dùng trên toàn thế giới, bạn dễ dàng tìm kiếm câu trả lời và tham gia thảo luận trên blog hoặc diễn dàn Mautic để ứng dụng ngay vào doanh nghiệp của mình.

Cũng như cách chủ đề Mautic được thảo luận tại Businesslab.vn