About the n8n.io category

n8n là một công cụ tự động hóa quy trình làm việc có thể mở rộng và tùy biến. Với mô hình phân phối fair-code, mã nguồn của n8n luôn được công khai, cho phép bạn tự lưu trữ và thêm các chức năng, logic và ứng dụng của riêng bạn. n8n sử dụng phương pháp dựa trên node để tạo ra sự linh hoạt cao, cho phép bạn kết nối bất cứ thứ gì với mọi thứ.

n8n cho phép bạn xây dựng các quy trình làm việc phức tạp 10 lần nhanh hơn, mà không cần phải đối mặt với các API khó khăn. Bạn có thể sử dụng JavaScript khi bạn cần sự linh hoạt và giao diện người dùng cho mọi thứ khác. Bạn có thể chọn cách sử dụng n8n: đăng ký cho n8n Cloud được lưu trữ hoặc tự lưu trữ bằng một lệnh npm hoặc cài đặt Docker. Bạn có thể kéo dữ liệu từ hơn 350 ứng dụng khác nhau và thiết lập các bước để tạo, đọc và cập nhật dữ liệu quan trọng qua các ứng dụng.