ChatGPT for Wordpress - Ứng dụng mở rộng trên trình duyệt Chrome dành cho người dùng Wordpress

Continuing the discussion from Top ChatGPT Extension - Danh sách ứng dụng mở rộng cho ChatGPT:

ChatGPT for WordPress - Ứng dụng giúp tích hợp giao diện chat với ChatGPT trong trình biên soạn của Wordpress

Video & Screenshot
Description

Ứng dụng mở rộng này thêm một tiện ích vào giao diện quản trị Wordpress cho phép người dùng tương tác với ChatGPT bot và nhận được gợi ý và hỗ trợ tại thời điểm, tăng cường hiệu quả và làm mịn dòng quá trình biên tập. Nó hoạt động bằng cách hiển thị câu trả lời của ChatGPT cùng với Trình biên tập Wordpress.

Ứng dụng có thể được cài đặt dễ dàng qua Chrome (hoặc Firefox) Web Store và tích hợp với trang web Wordpress của bạn. Đây là một công cụ hiệu quả cho nhà phát triển trang web, nhà tiếp thị và nhà tạo nội dung để cải thiện nội dung trang web và trải nghiệm người dùng chung.

Một số tính năng tiên tiến cho ứng dụng mở rộng “ChatGPT cho Wordpress” bao gồm:

  • Phản hồi và gợi ý tại thời điểm: Cho phép người dùng nhận được phản hồi và gợi ý tức thì từ ChatGPT khi họ biên tập trang web của họ, tăng hiệu quả và chính xác trong quá trình biên tập.