Design Thinking - Áp dụng Tư duy thiết kế tối ưu hiệu quả công việc

:grin:Có bạn hỏi mình về môn “Design Thinking - Áp dụng Tư duy thiết kế tối ưu hiệu quả công việc” nên mình share lại slide tài liệu và video recap khoá học này THINKDEMY đã tổ chức miễn phí hồi năm trước.

Tải slides bài giảng: [Shared Slides] Design Thinking - THINKDEMY - Mini Free Course.pdf - Google Drive
Các video tóm tắt bài giảng:

 1. Các phương pháp tư duy hiệu quả https://www.youtube.com/watch?v=s_qopT7eD74
 2. Bối cảnh thế giới chúng ta đang sống & Giáo dục Khai Phóng
  https://www.youtube.com/watch?v=bOwmEdr10do
 3. Tổng quan và quy trình của Design Thinking:
  https://www.youtube.com/watch?v=WSutndhlPFs
Link tài liệu backup
 • Folder tài liệu (Link folder)
 • Các phương pháp tư duy hiệu quả: (Link video)
 • Bối cảnh thế giới chúng ta đang sống & Giáo dục Khai Phóng (Link video)
 • Tổng quan và quy trình của Design Thinking (Link video)
 • Slide tài liệu (Link tài liệu)
  Password: businesslab.vn

Mọi người có đúc kết hay ý tưởng gì sau buổi Design Thinking này không, cùng chia sẻ ở đây với nhau mọi người nhé :grinning: