Lark có phải lựa chọn tốt cho việc phân tích?

HẠN CHẾ CỦA LARKSUITE

Lark Sheet chỉ có một số tính năng cơ bản của Excel hay Google Sheet nhưng bị giới hạn đến 2 triệu cells và không phải là công cụ để làm Data Analysis vì không có tính năng xây dựng Data Model và Chart cũng khá giới hạn.

Lark Base là ứng dụng tổ chức cơ sở dữ liệu mạnh, kết hợp công cụ tích hợp và automation để giải quyết rất nhiều vấn đề mà không cần code. Mặc dù đã tích hợp Report dạng Dashboard có sẵn nhưng sức chứa chỉ đến 20.000 dòng với tài khoản Starter và Pro và lên 50.000 với tài khoản Enterprise, nhưng cũng không xây dựng được Data Mode và thực sự vẫn quá ít chỗ để chứa dữ liệu cho việc phân tích.

SAI LẦM TỪ VIỆC CỐ GẮNG KHẮC PHỤC

Thực tế nhiều Doanh nghiệp đang dùng Larksuite và đang cố gắng nhét mọi thứ vào một chỗ và có các giải pháp khắc phục dạng như:

 • Tách file Lark Base ra thành các tháng, quý, năm khác nhau

 • Chuyển dữ liệu sang Lark Sheet và vẽ Chart để phân tích

 • Tổng hợp 1 phần dữ liệu bên ngoài cho ngắn gọn lại Data rồi lại nhét vào Lark Base/Lark Sheet để ra được Dashboard

Sai lầm của việc này là:

 • Dữ liệu phải có tích lũy kế thì việc phân tích mới hiệu quả
  => Việc tách file là hạ sách

 • Lark Sheet chưa có tính năng Query dữ liệu từ ngoài vô nên chỉ dùng AnyCross để thay thế
  => Tính linh hoạt không cao

 • Dữ liệu phân tích phải có tính tham chiếu đến dữ liệu gốc nhỏ nhất mới đảm bảo độ chính xác, minh bạch
  => Việc tổng hợp 1 phần dữ liệu bên ngoài rồi đáp lại vô Lark Base cũng là hạ sách

Túm lại là các giải pháp trên chỉ phù hợp với mô hình DN thu nhập dữ liệu ít và nhu cầu phân tích dữ liệu ở mức cơ bản.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Vẫn như tư duy của các bài viết trước đây của mình thì Data is King, nên việc lưu trữ dữ liệu rất quan trọng, Doanh nghiệp có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ việc biết cách tận dụng Data. Cho nên mình đi tư vấn cho Doanh nghiệp lúc nào cũng:

 1. Tách phần Dữ liệu ra để lựa chọn giải pháp tổ chức Dữ liệu hiệu quả nhất có thể.

 2. Lựa chọn công cụ Phân tích Dữ liệu chuyên biệt (tùy theo nhu cầu) như Power BI, Tauble, Looker, …

=> Và cuối cùng là có 1 cái Dashboard nhưng vẫn có thể đọc trên Larksuite bằng cách Embed các Report lên Lark Docs và chọn Preview View

=> Sau đó thì xem Dashboard thôi :smiley:


Nhân tiện mình cũng cho ACE trong group một số mẫu Template Dashboard Power BI để mọi người tham khảo ha:
https://da-viz-as.larksuite.com/wiki/AV4NwMvEPiMB7fkj9zwu4BAasAf