So sánh sự khác nhau giữa các chatbot có trong Poe (Quora) :poe_quora:

Mấy nay lại rần rần con Poe (của Quora) vì sử dụng rất ngon, chạy nhanh như điện xẹt mà lại miễn phí.

Tuy nhiên, với anh em mới bắt đầu chắc chưa rõ sự khác biệt giữa các con bot (Sage, ChatGPT, Dragonfly, Claude) này nên mình biên ngay bày này để anh em xem tóm tắt.

CÔNG NGHỆ

 • ChatGPT: Mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi OpenAI

 • Dragonfly: Bot trò chuyện trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi Rasa[1]

 • Claude: Bot trò chuyện trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi Anthropic[2]

 • Sage: Bot trò chuyện trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi Sage Bionetworks

TRỌNG TÂM

 • ChatGPT: Tạo ra các phản hồi giống như con người về nhiều chủ đề và đối tượng khác nhau

 • Dragonfly: Cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ trên nhiều ngành công nghiệp và trường hợp sử dụng, bao gồm bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, v.v.

 • Claude: Cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ cho sức khỏe tâm thần và tinh thần

 • Sage: Cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ cho tham gia thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu

DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN

 • ChatGPT: Được huấn luyện trên lượng dữ liệu lớn từ internet, bao gồm các trang web, sách v.v.

 • Dragonfly: Được huấn luyện trên dữ liệu và các trường hợp sử dụng cụ thể cho từng ngành công nghiệp

 • Claude: Được huấn luyện trên bộ dữ liệu các cuộc trò chuyện giữa các chuyên gia sức khỏe tâm thần và bệnh nhân

 • Sage: Được huấn luyện trên bộ dữ liệu các cuộc trò chuyện giữa các bác sĩ và bệnh nhân trong các thử nghiệm lâm sàng

TÙY CHỈNH

 • ChatGPT: Không được thiết kế để được tùy chỉnh trong cùng cách như Dragonfly, Claude và Sage

 • Dragonfly: Được thiết kế để có thể tùy chỉnh và điều chỉnh cho từng ngành công nghiệp và trường hợp sử dụng cụ thể

 • Claude: Được thiết kế để có thể tùy chỉnh và điều chỉnh cho nhu cầu sức khỏe tâm thần cụ thể

 • Sage: Được thiết kế để có thể tùy chỉnh và điều chỉnh cho nhu cầu nghiên cứu cụ thể

HỖ TRỢ ĐA KÊNH

 • ChatGPT: Có thể tích hợp với các kênh truyền thông khác nhau, bao gồm các nền tảng nhắn tin

 • Dragonfly: Có thể tích hợp với các kênh truyền thông khác nhau, chẳng hạn như trang web, mạng xã hội và nền tảng nhắn tin

 • Claude: Có thể tích hợp với các kênh truyền thông khác nhau, bao gồm các nền tảng nhắn tin

 • Sage: Có thể tích hợp với các kênh truyền thông khác nhau, bao gồm các nền tảng nhắn tin

HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

 • ChatGPT: Được cung cấp bởi các thuật toán học máy, được huấn luyện trên một tập dữ liệu rộng từ internet

 • Dragonfly: Được cung cấp bởi các thuật toán học máy, được huấn luyện trên dữ liệu và các trường hợp sử dụng

 • Claude: Được cung cấp bởi các thuật toán học máy, được huấn luyện trên bộ dữ liệu các cuộc trò chuyện về sức khỏe tâm thần

 • Sage: Được cung cấp bởi các thuật toán học máy, được huấn luyện trên bộ dữ liệu các cuộc trò chuyện giữa các bác sĩ và bệnh nhân trong các thử nghiệm lâm sàng

Mặc dù mỗi bot được thiết kế để cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ trong các lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên, chúng đều có khả năng tích hợp với các kênh truyền thông khác nhau và được cung cấp bởi các thuật toán học máy để cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ hiệu quả và cá nhân hóa.

Thực ra ở trên là đoạn mình đi hỏi con ChatGPT nó tự phân biệt thôi, mình thấy cần phải kiểm chứng lại :smiling_face_with_tear:
→ thực tế chắc anh em mình comment bên dưới để thảo luận thêm nhé :point_down:

Hehe… vậy nên post này chắc đọc comment sẽ ngon hơn. Mình cmt trước các nội dung quá trình mình tìm hiểu và so sánh trước nhé anh em🫡

Nguồn: Liên minh chuyên gia AI & Automation
& biên tập bởi Businesslab


 1. Rasa là một hệ thống trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng các trợ lý ảo và chatbot. Nó cho phép các nhà phát triển tạo ra các hệ thống trò chuyện tự động với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khả năng hiểu và đưa ra câu trả lời thông minh cho các câu hỏi của người dùng. ↩︎

 2. Anthropic là một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) và công ích của Mỹ (PBC), được thành lập bởi các thành viên cũ của OpenAI. ↩︎

Vi: Poe cho Desktop

Chúng tôi rất vui mừng thông báo ra mắt Poe cho desktop hôm nay tại poe.com. Với sự ra mắt này, kết hợp với ứng dụng iOS hiện có của chúng tôi cùng giao diện web mới này, chúng tôi tin rằng Poe hiện đang là cách nhanh nhất và đơn giản nhất để nói chuyện với trí tuệ nhân tạo trên cả iOS và tất cả các nền tảng desktop.

Hiện nay, Poe hỗ trợ ChatGPT từ OpenAI (tại Poe - Fast, Helpful AI Chat), Claude từ Anthropic (tại Poe - Fast, Helpful AI Chat) và một số bot khác được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo. Hỗ trợ cho nhiều bot khác sẽ được cập nhật trong vài tháng tới.

Một số điểm đặc biệt của Poe hiện nay:

 • Tốc độ: Poe là giao diện nhanh nhất để trò chuyện với ChatGPT và tất cả các bot khác đều rất nhanh, nhờ một số cải tiến đáng kể trong vài tuần qua.

 • Claude: Poe là sản phẩm tiêu dùng duy nhất cung cấp truy cập vào Claude, một mô hình ngôn ngữ tiên tiến với những điểm mạnh và yếu khác biệt so với ChatGPT.

 • Liên kết: Các câu trả lời trên Poe bao gồm các liên kết kiểu Wikipedia, giúp bạn dễ dàng nhấp chuột vào cụm từ để tìm hiểu thêm về các chủ đề mà mô hình đề cập.

 • Đồng bộ trên nhiều nền tảng: Poe đồng bộ cuộc trò chuyện của bạn trên các nền tảng thời gian thực, vì vậy bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện trên desktop và tiếp tục nó trên iOS. Chúng tôi cũng đang xây dựng một giao diện web di động và một ứng dụng Android để bạn sẽ sớm có thể làm điều này trên tất cả các nền tảng.

Vui lòng thử giao diện mới tại poe.com trên desktop! Bạn có thể gửi bất kỳ phản hồi nào thông qua mục menu trong sản phẩm. Và nếu bạn chưa thử giao diện iOS, bạn có thể tải xuống từ App Store tại đây: ‎Poe - Fast AI Chat.

Từ hôm nay, tập trung chính của chúng tôi sẽ là mở nền tảng cho phép bất kỳ ai tạo ra các bot, dù đó là được xây dựng trên API ChatGPT được ra mắt vào thứ Tư, hoặc trên một mô hình được huấn luyện tùy chỉnh, hoặc bất cứ điều gì mà mọi người có thể nghĩ ra. Vui lòng gửi email cho chúng tôi tại poe-bot-development@quora.com nếu bạn muốn tham gia beta như một nhà phát triển.

Dịch bởi Poe Link


Eng: Poe for Desktop

We are excited to launch Poe for desktop today at poe.com. With this launch, between our existing iOS app this new web interface, we believe Poe is now the fastest and easiest way to talk to AI across iOS and all desktop platforms.

Poe currently supports ChatGPT from OpenAI (at poe.com/chatgpt), Claude from Anthropic (at poe.com/claude), and a few other AI-powered bots. Support for many more will be coming over the next few months.

A few things make Poe unique today:

 • Speed: Poe is the fastest interface to ChatGPT, and all other bots are very fast, thanks to some significant speed improvements over the last few weeks.

 • Claude: Poe is the only consumer product providing access to Claude, a state-of-the-art language model with significantly different strengths and weaknesses compared to ChatGPT.

 • Linkification: Responses on Poe include Wikipedia-style links, so you can easily click on phrases to dig in and learn more about topics the model mentions.

 • Cross-platform sync: Poe syncs your chats in real time across platforms, so you can start a conversation on desktop and continue it on iOS. We are also in the process of building a mobile web interface and an Android application so you will soon be able to do this across all platforms.

Please give the new interface a try at poe.com on desktop! You can submit any feedback via the menu item in the product. And if you haven’t tried the iOS interface yet, you can download it from the App Store here: ‎Poe – Fast AI Chat

Our main focus starting today will be opening up the platform to allow anyone to create bots, whether they are built on top of the ChatGPT API that launched Wednesday, or on a custom-trained model, or anything else people will dream up. Please email us at poe-bot-development@quora.com if you would like to join the beta as a developer.