Coupon giảm 20% khi thanh toán tại theAlita

từ ngày 27.02.2024 thành viên đăng ký tài khoản tại theAlita và sử dụng code BSL sẽ được giảm ngay 20% giá trị đơn hàng.

theAlita là platform DAAS giúp doanh nghiệp và người dùng tìm kiếm các tệp khách hàng tiềm năng trên nền tảng mạng xã hội Facebook thông qua các dữ liệu công khai về nhân khẩu học, phân loại hành vi và gắn nhãn group facebook thông qua trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngoài ra doanh nghiệp và người dùng có thể sử dụng theAlita để làm giàu thêm dữ liệu về người dùng với tính năng Enrichment Data cho phép hợp nhất dữ liệu 1st mà doanh nghiệp hiện có với dữ liệu lơn (bigdata) của theAlita. Và từ đó tìm kiếm thêm các tệp khách hàng tương tự thông qua tính năng * lookalike audience do facebook cung cấp.

chúc bạn tăng trưởng :100: lần cùng theAltia
với chiến dịch Marketing trúng đích :tada: