Đặng Hải Lộc

Anh Lộc đăng hiện là Founder ứng dụng Chatbot AI mindmaid.ai. Và được cộng đồng biết đến là một chuyên gia AI thường xuyên có chia sẻ kiến thức và tình huống thực tế trong quá trình triển khai và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về AI mà bạn nên theo dõi.

Đặng Hải Lộc
Work at AIV Group - Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông AIV Group
Website: https://aivgroup.vn/
Following - Lộc Đăng: FacebookLinkedin
- Mindmaid.ai: YoutubeTiktok

Lịch sử làm việc & Học tập

  • CEO & CTO tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông AIV Group
  • Từng làm Phóng viên, Biên tập viên tại VTV - Đài Truyền hình Việt Nam

Thành tích nổi bật

  • Ứng dụng mindmaid.ai được Bộ thông tin và truyền thông giới thiệu như một ứng dụng tiêu biểu của công nghệ ngôn ngữ lớn (LLM) tại Hội nghị quốc tế về Dữ liệu mở và Trí tuệ nhân tạo đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.
  • Ứng dụng mindmaid.ai được giới thiệu trong ebook “Sản phẩm Trí tuệ nhân tạo Việt Nam”.
  • Cole.vn Tích Hợp Thành Công Mindmaid Với Messenger

Giới thiệu sản phẩm dịch vụ

…đang cập nhập

Liên hệ

…đang cập nhập

Xem thêm các bài viết được liên kết tới hồ sơ của A. Đặng Hải Lộc bên dưới :point_down: