Hướng dẫn cài đặt "ChatGPT for MacOS" làm trợ lý cá nhân

Chuẩn bị

  • Macbook/Macmini
  • Tài khoản ChatGPT Plus (mình chưa test với tài khoản thường)

Cài đặt

  • Bước 1: tải & cài đặt ChatGPT app tại link https://t.co/sEN0c80PYy
  • Bước 2: dùng VPN/Proxy chuyển vùng sang Mỹ (mình chưa test thử các khu vực khác)
  • Bước 3: mở app lên, đăng nhập tài khoản ChatGPT một lần. Sau đăng nhập thì sẽ hiện thông báo từ chối truy cập app
  • Bước 4: click vào link này: https://ab.chatgpt.com/v1/initialize, nếu hiện từ chối truy cập thì thôi, còn nếu nó có hiện ra bảng cấu hình thì đặt hết từ false thành true. Bước này thì mình toàn bị hiện từ chối

Test nhân phẩm

Mình cũng không rõ là chính xác bước nào trong các bước sau giúp cài đặt thành công, các bạn có thể thử lần lượt, sau mỗi lần thì thử đăng nhập lại.

  1. mở chế độ private của trình duyệt, vào link: https://ab.chatgpt.com/v1/initialize
  2. mở safari, vào chat.openai.com, đăng nhập tài khoản ChatGPT, xong sau đó vào menu File/Add to dock để lưu ChatGPT thành một app trong máy. Mở máy này ra, đăng nhập tài khoản ChatGPT lần nữa (mình đồ rằng cách này nó sẽ lưu credential của ChatGPT trên máy mà giúp ChatGPT for MacOS bypass được quá trình giới hạn truy cập)

Sau mỗi bước trên thì bạn lại đăng nhập thử lại ChatGPT for MacOS. Mình làm thử vài lần thì được.

Video demo

Chia sẻ bởi: Mr. Lộc Đặng - Founder Chatbot AI Mindmaid
- bài viết trên facebook