Đặng Hữu Sơn


Anh Hữu Sơn hiện là nhà sáng lập ứng dụng Lovinbot giải pháp sáng tạo nội dung tích hợp AI (Trí tuệ nhân tạo) hàng đầu tại Việt Nam. Đồng thời anh cũng tham gia nhiều hoạt động đào tạo và chia sẻ cho doanh nghiệp trong việc triển khai các hoạt động Marketing gắn liền các ứng dụng AI hiện nay.

Đăng Hữu Sơn
Work at Co-founder & CEO Lovinbot, Chuyên gia AI
Website: https://lovinbot.com
Following FacebookLinkedinWebsite
LovinbotCộng đồng AIYoutube

Lịch sử làm việc & Học tập

  • Former Marketing Manager tại FPT Telecom
  • Head of Marketing tại Aptech
  • Customer Loyalty Manager tại CNV Loyalty

Thành tích nổi bật

  • Phỏng vấn về ứng dụng Lovinbot bởi trang tin công nghệ Nikkei Asia (link)
  • Phỏng vấn đối thoại cùng trang tin Doanh nhân Sài Gòn (Link)

Một số bài viết nổi bật

  • Liên kết tới 1 số bài viết chia sẻ nổi bật của nhân vật.

Giới thiệu sản phẩm dịch vụ

  • Giải pháp sáng tạo nội dung đa ngôn ngữ Lovinbot
  • Đào tạo thực chiến ứng dụng AI trong Marketing cùng son.ai.vn

Xem thêm các bài viết được liên kết tới hồ sơ của A, Đặng Hữu Sơn bên dưới :point_down: