Phan Trọng Bình


Anh Bình hay còn được cộng đồng truyền thông sáng tạo gọi là A. Bưởi với hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông và 10 năm ở vị trí Giám đốc sáng tạo. Hiện nay A. Bưởi dành nhiều thời gian trong lĩnh vực đào tạo thế hệ kế cận những người làm “Truyền thông sáng tạo” tại Việt Nam.

Phan Trọng Bình (Leo Phan)
Work at Founder Bold Creative Training Lab
Study Tốt nghiệp MFA in Communication Design tại trường Academy of Art University, California, USA.
Website: https://boldcreativelab.com/
Following Facebook Instagram Youtube Tiktok

Lịch sử làm việc

 • 2021 – Founder/ Creative Director at Bold Creative Lab
 • 2021 – Founder/ Creative Director at Pomelo Creative
 • 2019 – Creative Director at Isobar Vietnam
 • 2018 – Creative Director at TBWA
 • 2017 – Creative Director at Chou Senko Vietnam
 • 2016 – Creative Director at Climax Creatology
 • 2014 – Creative Director at Golden
 • 2013 – ACD/ Head of Art at Saatchi & Saatchi
 • 2011 – ACD at Dentsu Vietnam
 • 2010 – Art Director at Lowe
 • 2010 – Senior Art Director at JWT Vietnam

Một số bài viết nổi bật

Xem thêm các bài viết được liên kết tới hồ sơ của A. Phan Trọng Bình bên dưới :point_down: